Alla som arbetar i vår kliniska verksamhet är inte utbildade veterinärer, djursjukskötare eller djurvårdare. Vi har också ovärderliga kollegor som hjälper till att hålla djur som ska undersökas och se till att våra operationsinstrument är sterila.