Leg. Djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötarutbildningen i Skara (SLU) och SLU Uppsala

Specialområde

Mitt intresseområde är anestesi och akutmedicin med specialinriktning på vilda djur då jag jobbat mycket i Sydafrika med detta. Jag är även ganska ny i branschen men brukar vara bra på att hantera katter.

Jag har alltid jobbat med djur och varit intresserad av det medicinska så då blev det naturligt att jag valde denna yrkesbanan. Att få jobba med djur är otroligt givande och jag kommer i framtiden även satsa på veterinäryrket.