Vaktmästare (Föräldraledig)

Utbildning

Gymnasieutbildning, Systematisk brandskydds arbete.

Specialområde

Försöker bidra med och strävar mot en trevlig arbetsmiljö.