Hos oss arbetar en steriltekniker. Hennes uppgifter är att förbereda instrument inför operation. Även sterilisering och rengöring efteråt. Våra vaktmästare ser till att vi har en trevlig arbetsmiljö. Deras uppgifter är bland annat utomhustrivsel, ärenden och inköp.