Toggle menu

Disk/Steril & Husmor

Berner Sennen hund

Hos oss arbetar en steriltekniker. Hennes uppgifter är att förbereda instrument inför operation. Även sterilisering och rengöring efteråt. Vår husmor/vaktmästare ser till att vi har en trevlig arbetsmiljö. Hennes uppgifter är bland annat utomhustrivsel, ärenden och inköp.