Vår vaktmästare ser till att vi har en trevlig arbetsmiljö. Deras uppgifter är bland annat utomhustrivsel, ärenden och inköp.