VD, regionchef Väst

ulrika.rosander@anicura.se

Ulrika är VD och verksamhetschef för AniCuras verksamheter i Jönköping, Värnamo och Nässjö. Hon är jurist och har en bakgrund från den akademiska miljön, där hon tog sin doktorsexamen 2007. Därefter arbetade hon under sju år som chefsjurist i Jönköpings kommun. Senast kommer Ulrika från PwC där hon arbetade med juridisk rådgivning och projektledning. Hon har lång ledarerfarenhet och det som genomsyrat alla hennes uppdrag är lagarbete, stort engagemang och utveckling. Ulrikas stora projekt den närmaste tiden är att fortsätta utveckla AniCura Djursjukhuset i Jönköping tillsammans med personalen och att driva projektet med att bygga vårt nya sjukhus på Hedenstorp utanför Jönköping som ska står klart 2020.

Ulrika tycker det allra bästa med att arbeta på AniCura Djursjukhuset i Jönköping är det enormt stora hjärta som finns i verksamheten. Tillsammans med stor yrkesskicklighet skapar det väldigt goda förutsättningar för att kunna ge alla våra patienter den allra bästa vården och bemötandet.

Utbildning

Stockholm School of Economics IFL Executive Education

Examen Executive Leadership Program ELP

Jönköping International Business School

Examen Doktorsexamen Ämnesområde Handelsrätt med inriktning mot skatterätt

Titel på doktorsavhandlingen: "Generalklausul mot skatteflykt"

Jönköping International Business School

Examen Magisterexamen Ämnesområde Handelsrätt