Kommunikations- och marknadschef

stefan.carlsson@anicura.se

0709-716 150

Om Stefan

Som kommunikations- och marknadschef är det Stefan som ansvarar för planering och genomförande av AniCura Jönköping Groups interna och externa aktiviteter. Det kan handla om allt från strategiska beslut om hur vi vill uppfattas och var vi ska synas till det praktiska genomförandet. Som kommunikatör värdesätter han också den interna kommunikationen inom företaget, som han ser som en förutsättning för att den externa kommunikationen ska fungera.  Han drivs av kreativt lagarbete och ambitionen att göra organisationen än mer kommunikativ och kundorienterad.

Stefan har arbetat inom AniCura sedan hösten 2018. Dessförinnan har han arbetat med press- och kriskommunikation inom Polisen, Sveriges Domstolar och Jönköpings kommun.

Att få jobba tillsammans med proffs inom djursjukvård sätter Stefan ett stort värde på. Det i kombination med företagets sunda värden och stora framtidsambitioner är det han uppskattar allra mest.  

Utbildning

Fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Jönköping.

Specialområde

Press- och kriskommunikation