HR Chef

anna.sandstedt@anicura.se

0705-679152

Utbildning

Anestesisjuksköterska human vården examen 1995, Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer (ledarskap) 80 poäng 2007, Kommunikativt ledarskap 7,5 poäng 2013. Diverse kurser såsom Ny som chef, arbetsmiljö, alkohol och droger, bemanningsoptimering, coachande ledarskap, effektivisera HR processer, facilitering att leda effektiva möten work shops, ISO 9001:2008 och intern revision, kompetens, kompetensbaserad intervjumetodik, konflikthantering och svåra samtal, ledarskap genom M-gruppen, lagar och avtal, skyddsombudskurs, statlig arbetsrätt, studenthandledning 5 poäng, så utvecklar du din verksamhet, att leda i förändring. Friskvård ett år på folkhögskola 1994.

Specialområde

Ledarskap och HR

Jag trivs så bra i min HR-chefs roll då jag får kombinera HR och ledarskapet inom en fantastisk organisation där jag har möjlighet att påverka. Innan jag kom till AniCura var jag HR partner/ställföreträdande personalchef på Jordbruksverket där jag hade två fokusområden ledarutveckling och kompetensen. Kompetensen arbetade jag i ett strategiskt projekt 50% av min arbetstid.
Jag har tidigare arbetat som anestesisjuksköterska i 10 år, chef på SOS Alarm och på operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov. 

Läs mera om mig här: www.linkedin.com/in/anna-sandstedt-a7552456