DSS-chef

Chef för våra legitimerade djursjukskötare.
Ann är själv leg. Djursjukskötare.