Utredning cancer och tumörsjukdomar

Misstanke om att hunden eller katten drabbats av en tumörsjukdom uppstår ofta genom att djurägaren har hittat en knöl någonstans på djurets kropp.

Jönköping

Hjortronvägen 8 554 75 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80

På Anicura Djursjukhuset i Jönköping har vi arbetat med tumörbehandling i över 15 år och hos oss arbetar veterinär Nanna Åkerlund Denneberg, en av landets specialister inom onkologi. Vi har Sveriges enda strålbehandlingsanläggning för hund och katt och får remisser från hela landet och våra nordiska grannländer för strålbehandling av olika tumörer.

Nanna har lång erfarenhet av att utreda och bedöma tumörsjukdomar samt stor erfarenhet av behandling med både kirurgi, cytostatika och strålbehandling. Nanna har även erfarenhet av att förebygga och hantera eventuella komplikationer och biverkningar.

Flera av våra veterinärer arbetar kontinuerligt med våra tumörpatienter och utvecklas inom onkologi.

Ibland ställs diagnosen efter att djuret har uppvisat diffusa symptom såsom exempelvis avmagring, eller genom att funktionen börjar bli sämre i ett specifikt, tumördrabbat organ. För att diagnostisera tumörsjukdomar hos katt och hund används diagnostikmetoder som biopsier och cellprover (vävnadsprover), röntgen, ultraljud, MR-undersökning, datortomografi samt endoskopi.

Beroende på vilken tumörform det rör sig om, samt individens ålder och allmäntillstånd, kan olika behandlingar bli aktuella. Ofta kan kirurgiskt avlägsnande av knölen vara tillräcklig, men i många fall behövs andra behandlingar såsom cytostatikabehandling eller strålbehandling. Inom AniCura finns veterinärer specialiserade i onkologi, läran om tumörsjukdomar.

Jönköping

Hjortronvägen 8 554 75 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80