Höftleds- och armbågsledsröntgen

Höftledsdysplasi (HD) respektive armbågsledsdysplasi (ED) är ärftligt betingade utvecklingsrubbningar som förekommer hos hundar inom många raser. Central bedömning och registrering av hundens höftleds- och armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram.

Jönköping

Oskarshallsgatan 6 553 03 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80

För att resultatet ska bli officiellt måste hunden vid röntgentillfället vara minst 12 månader gammal och ID-märkt. För vissa raser gäller 18 månader som lägsta gräns. Till röntgenundersökningen ska hundens registreringsbevis medtas för kontroll av hundens identitet.

Röntgenbilderna skickas till Svenska Kennelklubben (SKK) för röntgenutlåtande, tillsammans med remiss undertecknad av djurägaren. Genom underskriften medger ägaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Bilderna bedöms av en röntgenspecialist och arkiveras hos Svenska kennelklubben.

Hur går det till?

I samband med röntgenundersökningen lyssnar normalt en veterinär på hundens hjärta innan den sederas (får lugnande).

Hunden får ett sederande preparat inför röntgen. Djurägaren är ofta med under röntgenundersökningen och håller hunden. Djurägare bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och ev. halsskydd. Personer som vistas i röntgenrummet måste vara över 18 år. Beroende på vad hunden fått för typ av lugnande ges eventuellt ett reverserande preparat när röntgenundersökningen är klar.

Karenstid

Vid officiell höftledsröntgen är sedering obligatorisk. De preparat, som används vid sedering i samband med höftledsröntgen, omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund. Hunden får inte får delta vid utställning, prov, tävling eller träning under en karenstid. För att ta reda på karenstiden behöver djurägaren veta vilket preparat djuret kommer få eller har fått.

Läs mer om karenstider för sedering vid röntgen på SKKs webbplats.

Avgift

Kostnaden för bedömning av röntgen bild, registrering och arkivering betalas till SKK. Kostnaden är beroende på hur många leder som röntgas. Först då avgiften inregistreras hos SKK utsänds remissvar i form av ett röntgencertifikat till djurägaren.

Jönköping

Oskarshallsgatan 6 553 03 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80