Behovet av blod är lika stort hos djur som hos människor och blodtransfusion kan utgöra skillnaden mellan liv och död. För att alltid kunna erbjuda våra svårt sjuka patienter livsviktig behandling med blodprodukter behöver vi hjälp från sällskapsdjur och deras ägare med att kontinuerligt fylla på blodbanken.

Jönköping

Hjortronvägen 8 554 75 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80

Är du intresserad av att anmäla din hund som blodgivare hos oss och därmed hjälpa till att rädda liv? Varmt välkommen att höra av dig och boka ett inledande besök! Tel: 036-341880 

Uppfyller din hund kriterierna för att bli blodgivare?

  • Stabilt och lugnt temperament

  • Ålder 1-4 vid start

  • Vikt minst 25 kg utan övervikt

  • Frisk och ej stå på regelbunden medicinering

  • Ej haft känd fästingsmitta

  • Ej varit dräktig/planerat att ha valpar i framtiden

  • Ej mottagit blodtransfusion

  • Vara vaccinerad och avmaskad

  • Ej rest utanför Sveriges eller Norges gränser

 

Blodtransfusion

Blodprodukter ges intravenöst och används bara i akuta fall eller nödlägen. Beroende på vad djuret lider av kan olika blodprodukter ges. Djur som behandlas för anemi (blodbrist), stora blodförluster vid exempelvis trafikskador eller andra tillstånd då syretillförseln till vävnaderna är nedsatt får vanligtvis röda blodkroppar. Plasma används bland annat vid förgiftningar, brännskador samt vid behandling av koagulationsrubbningar som exempelvis vid råttgiftsförgiftning eller leversjukdom.

Innan, under och efter transfusionen övervakas det mottagande djuret mycket noggrant. Man kontrollerar djurets temperatur, urin, puls, andningsfrekvens och slemhinnefärg enligt ett särskilt transfusionsschema.

Ge blod - en frivillig och livsviktig insats

Eftersom bloddonationer är en frivillig insats från djurägare med en önskan att hjälpa oss att rädda liv utgår ingen ekonomisk ersättning. Våra blodgivare får istället kompensation i form av en årlig hälsoundersökning.

En blodtransfusion kan rädda livet på vilken hundras som helst men vissa hundraser passar bättre än andra för blodtappning, däribland boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer samt dobermann. Anledningen till detta är att dessa raser ofta är "negativa", det vill säga att de saknar en specifik antikropp som kan ge farliga transfusionsreaktioner. De hundarna fungerar därför som universaldonatorer.

Jönköping

Hjortronvägen 8 554 75 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80