Det kan vara svårt att själv avgöra om djuret behöver komma till veterinär omgående eller på ett bokat besök. Kontakta oss gärna per telefon för rådgivning.

Jönköping

Hjortronvägen 8 554 75 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80

På Anicura Djursjukhuset i Jönköping håller vi öppet för patienter i behov av akut vård mellan kl 08-21 varje dag. Vårt akutteam försöker så fort de kan att hjälpa alla akut behövande patienter som kräver åtgärd eller undersökning samma dag. Dock måste vi prioritera de patienter med allvarligast och mest brådskande problem först. Därför får du ibland räkna med väntetider och att något djur som kommit efter ditt kan behöva gå före i kön. En första kontroll av ditt djur utförs av sköterska i väntrummet så att rätt prioritering ska kunna göras. Om du upplever att ditt djur försämras under väntetiden, säg till i receptionen.

Akutpatienterna undersöks utifrån det akuta problemet. De åtgärder som måste göras direkt, görs direkt, medan de undersökningar eller åtgärder som ej är akuta kan behöva bokas om till en annan dag för att kunna utföras på bästa sätt och av mest lämpad veterinär. Om ditt djur eventuellt har andra problem, som ej anses som akuta, kan akutteamet tyvärr inte lägga tid på att utreda det vid ett akutbesök, av hänsyn till nästa sjuka djur i kön.

För akutpatienter debiterar vi en akutavgift, utöver den vanliga kostnaden för besöket/undersökningen. Denna kostnad varierar beroende på vilket tid på dygnet du måste söka akut till oss. Även när du kommer akut är det bra om du tar med eventuella försäkringspapper så att vi kan hjälpa dig med att kontakta ditt försäkringsbolag om så önskas.

Mellan kl 21 och kl 08 alla dagar håller vi stängt. Vi har begränsade personalresurser och måste säkerställa vårdkvalitet för de djur som redan finns i vår vård. Därför kan vi tyvärr inte ta emot nya akutpatienter under natten.

När bör veterinär uppsökas akut?

Vid brådskande sjukdomsfall rekommenderar vi dock att du transporterar djuret till närmaste djursjukhus snarast möjligt. Exempel på sådana tillstånd är:

Andra tillstånd som behöver akut veterinärtillsyn är ormbett, värmeslag, blodig kräkning/diarré, uttorkning, urinstopp, stopp i mag-tarmkanalen, smärta från ögat, allmänpåverkan samt hög feber.

Kontakta oss hellre en gång för mycket än för lite! Ring oss när ni är på väg så att vi kan förbereda inför er ankomst!

Intensivvård

I det fall ditt djur blir mycket allvarligt sjukt kan det behöva vårdas på intensivvårdsavdelningen (IVA). IVA är till för svårt sjuka djur som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Här finns personal tillgänglig dygnet runt, och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling. Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande.

IVA erbjuds på ett antal av våra verksamheter i Sverige, se vilka som erbjuder intensivvård här. Våra veterinärer och djursjukskötare med specialistkunskaper inom akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning. Samtliga djursjukhus inom AniCura har ett nära samarbete för att utveckla intensivvården inom Norden.

Blodbank

Inom AniCura erbjuds möjlighet till blodtransfusion för hund och katt på de flesta stora djursjukhusen. En blodtransfusion kan vara skillnaden mellan liv och död. Det kan behövas när ett djur förlorat mycket blod vid en olycka, i samband med en operation eller vid olika sjukdomstillstånd.

Blodprodukter ges intravenöst. Det blod som ges kommer från friska individer som ställer upp på ideell basis. Innan, under och efter transfusionen övervakas det mottagande djuret mycket noggrant. Djurets temperatur, puls, andningsfrekvens och slemhinnefärg kontrolleras enligt ett särskilt transfusionsschema.

Är du intresserad av att ditt djur lämnar blod, vänligen kontakta ditt närmaste djursjukhus.

Akutkirurgi hund och katt

Akutkirurgi utgör en betydande del av den kirurgiska verksamheten, alltifrån exempelvis mindre bitskador till livmoderinflammation, kejsarsnitt eller magomvridning. Inom AniCura kan vi utföra majoriteten av akuta operationer av patienter med livshotande skador, inre blödningar eller infektioner.

Jouravgift

Vård för allvarligt sjuka och skadade djur är en extra service som kostar mer att erbjuda. Anledningen till detta är bland annat att kostnaderna för personal, serviceavtal etc. är högre utanför kontorstid men också därför att våra kostnader är desamma oavsett om vi har högt patienttryck eller inte. Akutsjukvård är per definition svårplanerad vilket gör att effektiviteten blir lägre samtidigt som kostnaderna ökar. Vid akuta besök tillkommer därför en jouravgift samt ett procentuellt jourpåslag, beroende av vilken tid på dygnet du kommer. Fråga oss gärna om vilken jouravgift som gäller vid ditt besök.

Ladda ner vår informationsbroschyr, Akuta besök - kort info för dig som vill veta mer

Jönköping

Hjortronvägen 8 554 75 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80