Om ett djur behöver vård som det är svårt att ge hemma erbjuder vi möjlighet att skriva in djuret för vård över dagen eller en längre period.

Jönköping

Hjortronvägen 8 554 75 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80

Hos oss på Anicura Djursjukhuset i Jönköping består vårdavdelningen av cikaa 40 platser. 

På vårdavdelningen finns ett separat kattstall med upphöjda kattburar för maximal trivsel för katterna. Alla djur får en egen bur med liggunderlag (vetbed) eller en tjock dyna att ligga på. En katt får även tillgång till sin egen kattbur om så önskas. Hundarna på avdelningen koppelrastas 4 gånger per dag, även kvällstid. Utfodring sker anpassat efter behov, dock minst 3 gånger per dag.

Här vårdas både djur som är drabbade av olycksfall, djur som genomgår medicinsk behandling eller utredning efter kirurgiska ingrepp. Ett separat uppvakningsstall för de djur som varit sövda finns i anslutning till operationsavdelningen. Vi har även möjlighet till intensivvård på vårdavdelningen.

På stationärvårdsavdelningen arbetar veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare. Veterinären har daglig kontakt med dig som djurägare per telefon, tiden för telefonsamtal kan variera beroendes på tryck på avdelningen men aldrig senare än kl 17.00. Vid hemgång finns möjlighet att ställa frågor till veterinären och vi skickar även med ett skriftligt hemgångsråd med information om eftervård och medicinering.

Vi har en separat infektionsavdelning som är avsedd för djur där man misstänker eller konstaterat en smittsam sjukdom.

Smittsam sjukdom kan vara till exempel diarre, kräkningar, klåda, hosta eller feber. Patienter som kommer in med det måste tas emot och vårdas separat för att undvika smittspridning. På vårdavdelningen bor patienterna i egna rum och hålls avskiljda från andra djur. För rastning utomhus finns separata rastgårdar. Men givetvis, trots isoleringen, så tittas de till ofta av vår vårdpersonal.

När det blivit dags för Ditt djur att gå hem betalar du alla uppkomna kostnader i receptionen innan du får hem ditt djur. Vill du ha hjälp att direktreglera besöket med ditt försäkringsbolag, säg till vid telefonsamtalet från veterinären så kan vi förbereda detta innan du kommer. Vid hemgång får du prata med en veterinär eller djursjukskötare och får information om hur du skall fortsätta vårda ditt djur hemma. 

Tveka inte att kontakta oss om Du har några frågor eller om problem uppstår när ni kommit hem - vi finns här för dig och ditt djur!

Behovet av inskrivning kan uppstå exempelvis när djuret behöver dropp, smärtlindring och observation efter en större operation eller i samband med en medicinsk utredning. Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga för den enskilda patienten. Om större åtgärder än de som är planerade från början mot förmodan skulle behövas, kontaktar vi alltid dig innan. Om tillståndet för din hund eller katt snabbt förändras kontaktar vi dig omedelbart.

Om ditt djur opereras ringer vi alltid upp efter utförd operation.

Djuret kan vara inskrivet över dagen eller dygnet runt. Under övernattningstiden bor ditt djur i en egen bur. Varje djur får individuellt anpassad kost och fri tillgång till vatten om sjukdomen så tillåter. Katter har tillgång till egen låda som vi rengör flera gånger dagligen och vi rastar hundar flera gånger per dag beroende på tillstånd.

Infektionsavdelning

Infektionsavdelningen är avsedd för de av våra patienter som behandlas för misstänkta smittsamma sjukdomar, t.ex. diarré, kräkning, kattsnuva, lunginflammation eller ohyra.

Fortsatt behandling

På vardagar får du regelbundet rapport om ditt djurs hälsotillstånd. Ansvarig veterinär eller avdelningssköterska ringer dig också för att diskutera fortsatt behandlingsplan. Om djurets tillstånd försämras eller om vi behöver sätta in större åtgärder som inte var inplanerade, kontaktar vi dig alltid innan behandlingen påbörjas.

Under helger, då en eller två veterinärer ansvarar för både inskrivna patienter och akutintag, får du rapport av joursköterskan efter morgonronden. Men om jourveterinären anser det befogat ringer han eller hon upp själv för att diskutera eventuella beslut med dig. Du kan med andra ord alltid känna dig trygg om och när ditt djur behöver övernatta hos oss.

Besök

De allra flesta patienter finner sig väl tillrätta på djursjukhus. Det kan dock förekomma tillfällen när en hund eller katt behöver träffa sin familj och då hör vi av oss och ber husse/matte komma hit på besök. Det finns förstås också tillfällen när du som djurägare har behov av att besöka din hund eller katt, och då är du givetvis välkommen att göra det. För säkerhets skull ber vi dig att alltid kontakta oss först så att besöket sker i samförstånd med ansvarig veterinär eller sköterska.

Jönköping

Hjortronvägen 8 554 75 Jönköping
Hitta hit 036-34 18 80