Om ditt djur råkar ut för en trafikolycka krävs alltid en trafikskadeanmälan från ditt försäkringsbolag.

För att vi på bästa och snabbaste sätt ska kunna hjälpa dig med reglering mot ditt försäkringsbolag, hittar du här länk till ditt försäkringsbolags trafikskadeanmälan.