Inför en operation är man som djurägare och djur ofta lite nervös. Här följer information inför operationen som vi vill att du tar del av.

Blankett att fylla inför ditt djurs operation

För att underlätta när du lämnar ditt djur för operation vill vi att i förväg delar med dig av lite uppgifter om ditt djur. Det är t.ex. viktigt för oss att veta om ditt djur har några sjukdomar, äter medicin eller om det är något annat vi bör känna till. I blanketten anger du också om kostnaden för besöket ska regleras med ditt försäkringsbolag. 

Här kan du ta del av blanketten "Till dig vars djur ska genomgå ett ingrepp som kräver narkos eller sedering"

Vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att skicka den till oss via e-postadressen jonkoping@anicura.se senast kl. 16 dagen innan besöket. Om du inte får plats med all information går det självklart bra att fylla i detta för hand på Djursjukhuset. Blanketten kan också skrivas ut och tas med till besöket.

Blanketten fylls enklast i med hjälp av en dator. Om du önskar fylla i den med en mobil enhet krävs tillgång till appen Google Drive, som du enkelt kan ladda ned där appar finns. När blanketten är i fylld mejlar du den till oss via ovan adress.

Checklista inför operation

Vid planerade operationer få vanligtvis djuret följa med hem samma dag. Gäller det större bukingrepp, ben- eller ledoperationer så får din hund/katt stanna kvar för fortsatt övervakning och smärtlindring på vår vårdavdelning

Vad händer under dagen på operation?

På morgonen när du lämnar in ditt djur hos oss får du träffa en veterinär som gör en undersökning inför operationen. Du får också en skriftlig prisuppgift. Under dagen ringer vi som avtalat efter operationen för att informera om hur det har gått och diskuterar eventuell vidare behandling eller rehabilitering. 

Hygien

Hygienen är väldigt viktig för oss på alla avdelningar men speciellt på vår operationsavdelning. Vi jobbar hårt och målmedvetet med att bibehålla en hög nivå av renlighet. För att komma in på vår operationsavdelning har vi t ex en sluss där alla byter skor. Vi rengör noggrant mellan varje patient och vi separerar "smutsiga" och "rena" ingrepp redan i stallarna och framförallt inne på operationsavdelningen vad gäller förberedelse och på operationssalar.

Separata avdelningar

Hundar och katter har separata burar i separata stallar även på vår operationsavdelning. Detta för att minimera stressen det kan innebära att blanda de två.

Narkos

Varje patient är unik och därmed även valet av narkosmetod. Inom veterinärmedicinen använder vi idag skonsamma och säkra preparat som ger så minimal påverkan som möjligt på patienten.

På äldre patienter rekommenderar vi att man tar ett blodprov innan narkos. Detta för att kontrollera funktionen hos inre organ som kan öka risken vid en narkos, till exempel avvikande njur- eller levervärden.

Om du vet att ditt djur lider av någon sjukdom eller har reagerat onormalt på narkos eller medicin tidigare är det viktigt att du talar om det innan operationen. För varje patient förs en narkosjournal där narkosens förlopp antecknas och kan följas. Till hjälp finns övervakningsutrustning som mäter bl a syre- och koldioxidmättnaden i blodet samt kontrollerar hjärtfunktionen.