Alla sjukvårdskostnader måste betalas innan ditt djur lämnar sjukhuset. För patienter som varit inskrivna kan vi lämna uppgift om den exakta kostnaden i samband med beslut om hemgång. Om du önskar håller vi dig dagligen uppdaterad om vårdkostnaden för ditt djur.

Hos oss på AniCura Djursjukhuset i Jönköping kan du betala kontant och med nästan alla vanligt förekommande kredit- och betalkort (ej American Express).

Försäkrade djur

De allra flesta djur är idag försäkrade. Det vanliga är att djurägaren betalar hela summan direkt på djursjukhuset och sedan skickar kvittot till försäkringsbolaget. Det brukar då ta ett par veckor innan det att du får pengar tillbaka.

Är ditt djur försäkrat kan vi även hjälpa dig att göra en så kallad direktreglering. Direktreglering betyder att du själv endast betalar din del, självrisken, samt de eventuella kostnader som inte ersätts ur försäkringen till oss. Vid direktregleringen ersätter försäkringsbolaget sedan oss direkt så att du slipper ligga ute med pengarna. För att direktreglera behöver vi ditt djurs försäkringsnummer. Vi ber dig därför att alltid ha detta till hands när det är dags för betalning. Eftersom det tar oss tid att specificera alla åtgärder, kontakta försäkringsbolaget och fakturera dem, tar vi en mindre avgift för denna tjänst. Om du vill ha vår hjälp med en direktreglering så får du sitta ner och vänta efter besöket medans vi faxar eller mailar debiteringsunderlaget till ditt försäkringsbolag. Vi brukar få svar inom 10-60 minuter beroende av försäkringsbolagets arbetsbelastning. Direktreglering kan dessvärre inte göras på kvällar eller helger när försäkringsbolagen är stängda.

Tider mellan vilka försäkringsbolagen direktreglerar

Agria 08:00 - 20:00 
Folksam 08:00 - 16:45 
If 08:15 - 16:30. Stängt mellan 09:00 - 10:00 varje torsdag
(sommartid 15/5-15/9 kl. 8:15 - 15:45) 
Sveland 09:00 - 17:00

Observera att det inte alltid går att direktreglera trots att ditt försäkringsbolag har sin direktreglering öppen. Försäkringstekniska eller veterinärmedicinska orsaker kan göra det svårt för försäkringsbolaget att reglera skadan direkt. Du får då betala som vanligt, se nedan, för att sedan skicka in din skadeanmälan till ditt försäkringsbolag som behandlar den så snart som möjligt.

Om du väljer att inte direktreglera

Om du väljer att själv betala på plats skickar du in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag efter besöket hos oss. Skicka in kvittot som du får från oss till försäkringsbolaget och komplettera detta med försäkringsnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt uppgifter om ditt djur som namn, ålder, id-nummer, eventuellt registreringsnummer etc. Ange det bankkontonummer på vilket du vill ha den aktuella ersättningen insatt.

Olika försäkringsbolag har olika lång handläggningstid. För eventuella frågor om din reglering vänder du dig direkt till ditt försäkringsbolag.

Självrisker och ersättningsanspråk

Försäkringsbolagen har olika villkor för ersättning beroende av vilken försäkringsprodukt du har valt. När du tecknar din försäkring väljer du själv vilket ersättningsbelopp och självrisk du önskar. Många av försäkringsbolagen har en självrisk vilken består av två olika delar, en fast del (grundsjälvrisk) och en rörlig del (rörlig självrisk). Den rörliga självrisken är en procentsats av besökets ersättningsbara kostnad.

Det är viktigt att du sparar ditt djurs försäkringsbrev så att du kan ta med dig detta när du kommer till oss. På det sättet kan du även hålla dig uppdaterad med vilken försäkring och vilken självrisk du har valt. Viktigt att känna till är att ditt djurs ersättningsbelopp sjunker med djurets ålder.

Kontakta själv ditt försäkringsbolag för att få reda på vilka villkor som gäller med just ditt djurs försäkring, självrisk och ersättningstak.

Tänk på

Eftersom olika försäkringar har olika villkor och ersättningsbelopp kan vi aldrig säga om just din försäkring ersätter en viss behandling. Du behöver därför själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på om behandlingen ersätts i din försäkring och att din försäkring inte har någon reservation som gör att behandlingen inte ersätts på just ditt djur.

Faktura eller delbetalning

När kostnaden är oväntad eller försäkringen kanske inte täcker allt är det bra att kunna betala med faktura eller att dela upp sin betalning. Vår delbetalning gör det möjligt för dig att själv bestämma en betalningstakt som passar dig.
Så funkar det:

1. Ansök om faktura eller delbetalning i kassan på din klinik eller via denna länk

2. Kreditansökan görs direkt och du får svar lika snabbt. En godkänd ansökan är giltig i 90 dagar.

3. Signera köpet med ditt mobila BankID. Exempel på delbetalning Du kan dela upp din kostnad över 12 månader räntefritt. En uppläggningsavgift på 245 kr tillkommer samt en administrativ avgift på 29 kr / månad. Effektivränta på beviljat belopp 20,000 kr är 5,67 %.

För att beviljas kredit måste du uppfylla basvillkoren:

• Vara minst 18 år
• Inga betalningsanmärkningar
• Skriven i Sverige sedan minst ett (1) år

 

Ansök här