tillfälligt längre kö

Tillfälligt längre kö för rutinbesök

Vår verksamhet har tyvärr drabbats av tillfälligt hög frånvaro på grund av smittspridningen av Covid-19.

Vi gör allt vi kan för att hjälpa akut sjuka djur. Nuläget innebär att vi har längre kö för rutinbesök än normalt, vidare kommer vi ibland tvingas avboka inplanerade besök med kort varsel. 

Vi ber om er förståelse för situationen.