Framtidens djursjukhus öppnar 5 oktober

Nu står det klart, vårt nya djursjukhus i Jönköping. I stans västra utkanter med naturen som närmsta granne får AniCura optimala förutsättningar att möta framtidens behov av avancerad akut- och specialistvård för smådjur. Måndag den 5 oktober rullar vi ut den röda mattan och tar emot våra första patienter på Hjortronvägen 8.

Det hör inte till vanligheterna att det byggs nya djursjukhus i Sverige. Men just nu förverkligas flera år av planering när Jönköpings nya djursjukhus växer fram på Hedenstorp i stadens västra utkanter. Det nya huset blir skräddarsytt, toppmodernt och med sitt naturnära läge en stor kvalitetshöjning på alla plan.

- Vi inom AniCura vill leda utvecklingen och forma framtidens djursjukvård. Det nya Djursjukhuset ger oss de allra bästa förutsättningarna att möta 2020-talets vårdbehov och förstärka positionen som regionens akut- och specialistsjukhus. Det blir också ett jättelyft ur arbetsmiljösynpunkt, säger Ulrika Rosander, VD för AniCura Jönköping Group.

Nya AniCura Djursjukhuset kommer att innehålla allt som finns idag. Och lite till förstås. Till Hedenstorp tar AniCura med sig alla verksamheter som företaget erbjuder idag: primärvård, specialistvård och akutvård. Den fördubblade lokalytan, drygt 3700 kvm, ger möjlighet att utveckla alla verksamhetsområden, vilket gör att fler sjuka djur kommer att kunna få vård.

Nya AniCura Djursjukhuset i Jönköping i korthet:

• Som regionens största akut- och specialistsjukhus är operationsavdelningen central. Här görs en storsatsning. Operationsavdelningen blir utrymmesmässigt tre gånger större än idag. Antalet operationssalar ökar från tre till sex (tand-, buk- och bensalar).

• Väsentliga förbättringar på infektionsavdelningen leder till förbättrad patientsäkerhet när möjligheterna blir bättre att separera svårt sjuka patienter från andra patientgrupper.

• Vårdmiljön blir bättre, inte minst för inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningen. Med permanent övervakning för våra allra sjukaste djur, nybyggda fräscha djurstallar, syrgasbur, och bra ventilation och ljudisolering blir standardhöjningen stor jämfört med i dagens lokaler.

• De nya lokalerna ger även också möjlighet att utveckla den redan framgångsrika strålbehandlingen, som vi idag är ensamma om i Skandinavien, liksom behandlingen av hypertyreossjuka katter med radiojod.

• Rehabilteringsavdelningen utvecklas med bättre lokaler och en egen ingång. Det möjliggör än större fokus på friskvård och förebyggande behandlingar. Här kan djur och djurägare träffa en dietist, gå på viktrådgivning eller träna för att toppa formen inför tävlings- eller jaktsäsong.

• Det nya djursjukhuset innehåller också en egen entré för katter. Att slippa träffa eller känna doften av hundar gör att katterna kan slippa onödig stress inför veterinärbesöket.

Byggnationen har pågått sedan tidigt förra våren och går helt enligt planerna. Senast den 1 oktober räknar vi med att välkomna de första kunderna. Då lämnar samtidigt AniCura sina nuvarande lokaler på Oskarshallsgatan, intill Munksjön, där verksamheten bedrivits sedan 1983.

Det är fastighetsägaren P&E Fastighetspartner som genom entreprenören YLAB hjälper AniCura att förverkliga byggplanerna.

AniCura Djursjukhuset tar varje år emot omkring 20 000 patienter och har idag ett 90-tal medarbetare. Med det nya djursjukhuset kommer fler arbetstillfällen att skapas, säger Ulrika Rosander, VD.

– Vi står inför en spännande framtid och kommer att behöva anställa fler djurvårdare, legitimerade djursjukskötare och veterinärer framöver.

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Våra lediga tjänster annonseras här. Är du veterinär eller leg. djursjukskötare får du också gärna kontakta Kajsa Albinsson, HR-chef direkt via kajsa.albinsson@anicura.se eller på tfn 0766-777 167.