Viktig information till dig som besökare

För att minimera smittorisken för både er och våra medarbetare arbetar vi enligt följande.

Vi bär alla ett individuellt ansvar att inte bidra till spridning av COVID-19.

Vi bär alla ett individuellt ansvar för att minska smittspridningen.Tack för att du gör vad du kan.