Salmonella är en bakterie som kan orsaka bland annat mag-tarminfektion. Salmonella är en zoonos, vilket innebär att den kan smitta mellan djur och människor.

För några dagar sedan publicerade SVA en artikel om att man i år sett många fall av Salmonella hos katt.

Länk till artikeln från SVA

Fakta & råd om Salmonella hos katt