Legitimerad Veterinär

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Sophie tog sin veterinärexamen från KVL i Köpenhamn 2014 och efter tjänstgöring på bl a Lunds djursjukhus i några år kom Sophie till oss på Hässleholm under 2016. Sophie är under utbildning till Steg 1 Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och håller därmed sina intresseområden tämligen breda. Dock har hon ett fördjupat intresse för neurologi, exotiska djur och akutvård vilket passar bra eftersom Sophie för närvarande arbetar mycket kvälls- och nattetid, tidpunkter på dygnet då nära nog bara de allra sämsta patienterna kommer in. Sophie har ett starkt engagemang för att arbeta i grupp och tillsammans med teamet erbjuda våra kunder och deras djur högkvalitativ vård.