Legitimerad Veterinär

Under utbildning till Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Malin tog sin veterinärexamen vid KVL i Köpehamn 2006 och har tjänstgjort vid Djursjukhuset i Hässleholm sedan dess. Malin arbetar huvudsakligen med odontologi, vilket betyder att hon arbetar med tandsjukdomar. Utöver tandläkeriet arbetar Malin med allmän medicin och kirurgi för att bredda sin kunskap i Steg 1 programmet. Malin innehar också posten av veterinärchef och har flera viktiga åtaganden på sjukhuset, däribland schemaläggning, läkemedelsansvar mm.