Legitimerad veterinär

Magda tog sin veterinärexamen vid University of Warmia and Mazury i Olsztyn (Polen) 2008. Från början arbetade hon i Polen som allmänpraktiserande smådjurveterinär men började redan tidigt intressera sig för ultraljud i allmänhet och kardiologi i synnerhet. 2011 började Magda självständigt utföra hjärtultraljudundersökningar och sedan 2015 arbetar hon uteslutande som konsult i kardiologi. Magda har deltagit i flertalet utbildningar (inklusive ESAVS Cardiologi I-V) och kongresser, samt arbetat vid sidan av flertal erfarna kardiologer i syfte att kontinuerligt öka sina kunskaper.