Legitimerad Veterinär

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
Kompetens i Artificiell Insemination hos hund och katt
Specialist i Kirurgi.