Legitimerad Veterinär

Under utbildning till Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Emma examinerades från KVL i Köpenhamn 2014 och har därefter arbetat på ett par olika djursjukhus i Sverige, bl a Hallands djursjukhus och Djursjukhuset i Helsingborg. Emma kom till oss i Hässleholm i början av 2018 och gör nu sitt sista år på sin utbildningstid för att erhålla Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Emma inriktar sig huvudsakligen mot kirurgi, men sköter effektivt även allehanda internmedicinska patienter på vårdavdelningen och har därtill en hel del erfarenhet av att arbeta med onkologi och cellgiftsbehandlingar.                     Privat är Emma en äventyrlig och aktiv person med ett stort hundintresse, och gillar att vistas ute i naturen med sina hundar.