Legitimerad Veterinär

Ellinor tog sin examen år 2016 vid Szent Istvan University i Budapest. Efter examen har hon arbetat på olika kliniker och sjukhus, bland annat på Regiondjursjukhuset i Helsingborg där hon gick internutbildning hos mag-och tarmspecialisten i 1 års tid. Hennes intressen är framför allt akut- och internmedicin. Ellinor hittar du huvudsakligen på poliklinikmottagningen och vårdavdelningen där hon får utöva sitt intresse för internmedicin.