Legitimerad Veterinär

Under utbildning till Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Ellen tog sin veterinärexamen vid KVL i Köpenhamn 2013 och har arbetat vid djursjukhuset i Hässleholm sedan dess. Ellen är under utbildning till Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och har ett starkt intresse för internmedicin. Ellen hittar du oftast på vårdavdelningen där hon mästerligt lyckas hålla flera bollar i luften och ta hand om de inneliggande djuren på bästa sätt. Fritiden tillbringar Ellen gärna tillsammans med en något större fyrbening – sin arabhäst.