Legitimerad Veterinär

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Caroline utbildade sig till veterinär i Budapest, Ungern men har endast arbetat på djursjukhus och kliniker runt om i södra Sverige. Till oss i Hässleholm kom Caroline våren 2017. Caroline hade till en början ett starkt intresse för kirurgi, men gjorde en helomvändning en bit in i karriären och är idag en erkänt duktig internmedicinare med ett brinnande intresse för gastroenterologi. Caroline erhöll Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2016 och handleder numera yngre kollegor på djursjukhuset i Hässleholm 

Caroline har ett mycket stort hundintresse privat och tillbringar det mesta av sin fritid med sina två jaktlabradorer som hon tränar och tävlar med.