Legitimerad Djursjukskötare

Avdelningsansvarig Vård

Veronica är utbildad Leg Djursjukskötare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara 2006-2008. Veronica arbetar främst på vårdavdelningen där hon också är avdelningsansvarig. Hon brinner för att utveckla vården för våra inneliggande patienter och för att driva vår intensivvårdsavdelning framåt. Veronica har också vidareutbildat sig inom rehabilitering för sällskapsdjur vid SLU och i Hundens beteendebiologi vid Linköpings universitet där hon fått

kunskaper som hon har stor nytta av i det dagliga arbetet med att ta hand om patienterna på vårdavdelningen. Fritiden spenderas med de fyra egna hundarna som tränas och tävlas framgångsrikt i agility.