Legitimerad Djursjukskötare

Therese är Leg Djursjukskötare och har arbetat huvuddelen av sin karriär hitintills inom hästsidan. Therese har dock glädjande nog valt att sadla om och kom till oss i Hässleholm under 2017 för att arbeta med smådjur istället. Therese fortsätter sin bana som anestesisköterska inne på operationsavdelningen – nu dock med något mindre patienter som föremål för sin uppmärksamhet – men ibland möter du henne också ute på akutmottagningen eller på vårdavdelningen. Sin fritid ägnar Therese åt att springa oändligt många mil och pyssla med sina två hästar.