Legitimerad Djursjukskötare

Sara är en av våra duktiga nattsköterskor, allround och effektiv på alla avdelningar. Sara är Leg Djursjukskötare och tog examen från Djursjukvårdarprogrammet vid SLU i Skara 1998. Sara har ett starkt djurintresse och sätter höga krav på sig själv för att erbjuda alla, både patienter, deras ägare och medarbetare, bästa möjliga prestation – varje arbetspass.