Legitimerad Djursjukskötare

Sara är utbildad till leg djursjukskötare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara 2004-2006. Efter utbildningen började Sara arbeta vid djursjukhuset i Hässleholm och har under sin yrkesverksamma tid vidareutbildat sig i första hand inom anestesi, även det via SLU. Sara är extremt mångkunnig och allround och arbetar både på akutmottagningen, tandvårdsavdelningen och operationsavdelningen. Utöver detta innehar Sara tjänsten som biträdande chefssköterska och har bl a den gedigna uppgiften att vara en av djursjukhusets förnämliga schemaläggare.