Legitimerad Djursjukskötare

Avdelningsansvarig Poliklinik
Blodbankssköterska

Sanna påbörjade sin bana inom djursjukvården då hon gick ett 3-årigt Djurvårdargymnasium med inriktning mot djursjukvård. Sanna har arbetat på flera stora djursjukhus som djursjukvårdare alltsedan hösten 2001 och 2014 tog hon sin legitimation via övergångsreglerna.

Sanna har varit med och bedrivit blodbanksverksamhet på 3 stora djursjukhus och är idag, efter 12 års arbete inom transfusionsmedicin, en erfaren blodbankssköterska och ansvarig sköterska för blodbanken på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm. Utöver blodbanken har Sanna ett stort intresse för bilddiagnostik. Sist men inte minst är Sanna avdelningsansvarig på polikliniken och leder det dagliga arbetet på mottagningen.