Legitimerad Djursjuksköta

Maria examinerades som Leg Djursjukskötare vid SLU i Skara 2010. Här på Djursjukhuset i Hässleholm arbetar hon främst på vårdavdelningen och det är just vården av de inneliggande djuren som ligger henne extra varmt om hjärtat. Hon tycker att det är roligt och viktigt med utveckling och förbättringsarbete, och är på gång att vidareutbilda sig inom intensivvård, ett ämne som kommer väl till pass på vår nya intensivvårdsavdelning.