Legitimerad Djursjukskötare

Louise är utbildad Leg Djursjukskötare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara under 2009-2012. Louise har sedan sin examina arbetat vid djursjukhuset och arbetar huvudsakligen på vårdavdelningen då hon hyser en stor passion för omvårdnad. Intressena är dock många, Louise gillar utmaningar och arbetar mot att ständigt förbättras. Följaktligen ses hon även ute på mottagningen då hon när ett intresse för akutsjukvård, och alltmer inne på operationsavdelningen där hon håller på att vidareutbilda sig inom anestesi.