Legitimerad Djursjukskötare

Linda är en av våra poliklinik och operationssköterskor. Hon är intresserad av analgesi och anestesi, framför allt på katter, och ni hittar henne oftast på akutmottagningen eller på tandavdelningen.

Linda är Leg. Djursjukskötare och har jobbat inom branschen sedan 2004. Hon tog sin examen via övergångsreglerna 2013 och hela tiden vidareutbildat sig inom odontologi, anestesi och analgesi. Linda är avdelningsansvarig för tandvårdsavdelningen.