Legitimerad Djursjukskötare

Avdelningsansvarig Operation

Jenny är utbildad Leg Djursjukskötare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara 2008-2010. Efter flera år på Djursjukhuset i Helsingborg, arbetar Jenny på Djursjukhuset i Hässleholm sedan 2015. Jenny arbetar uteslutande på operationsavdelningen där hon också leder det dagliga arbetet. Jenny är en mycket rutinerad anestesisköterska och har stor erfarenhet av att arbeta även som operationssköterska