Legitimerad Djursjukskötare

Utbildning

Kandidatexamen i djuromvårdnad vid SLU

Hygienombud

QualiCura-ansvarig