Legitimerad Djursjukskötare

Jasmine är en Leg Djursjukskötare, examinerad vid SLU i Skara 2012, med många järn i elden. Förutom att medverka i det dagliga kliniska arbetet på framför allt poliklinikmottagningen och akutmottagningen, har hon en rad andra viktiga åtaganden.  

Jasmine tycker att förebyggande arbete är ett otroligt viktigt område och av den anledningen driver hon engagerat och mycket kunnigt vårt lokala vårdhygienarbete, samt arbetar med förebyggande hälsovård för hund och katt samt kostrådgivning i sin roll som omsorgssköterska. Därtill är hon ansvarig för djursjukhusets medverkan i AniCuras stora kvalitétsprogram, QualiCura. Sist men inte minst bidrar hon också till framtiden genom att ta hand om all de praktikanter från såväl djursjukskötar, som djurvårdarutbildningar som passerar djursjukhuset.

Utbildning

Kandidatexamen i djuromvårdnad vid SLU

Hygienombud

QualiCura-ansvarig