Djurvårdare nivå II

Leyla är en duktig djurvårdare som du möter i första hand på polikliniken. Leyla är intresserad av bilddiagnostik och verkar också som akutsköterska där hon hjälper till och ta hand om de akut sjuka djuren. Leyla har liksom många andra av våra medarbetare ett starkt privat djurintresse – dock är hon också den som har allra minst djur hemma – bildligt talat – eftersom Leylas familj utöver många andra djur, också har egna bin