Legitimerad Veterinär

Erik tog veterinärexamen 2012 i Köpenhamn och har sedan dess arbetat på flera olika djursjukhus och kliniker innan han anställdes vid AniCura Djursjukhuset i Hässleholm 2015. Innan veterinärutbildningen arbetade han i drygt 5 år som djursjukvårdare på ett djursjukhus i Småland, vilket innebär att Erik har över 20 års erfarenhet av djursjukvård. Erik har ett brinnande intresse för akut- och intensivvård och då i synnerhet transfusionsmedicin och koagulationsdiagnostik. Han ansvarar tillsammans med Sanna Strömqvist för djursjukhusets blodbank.