Hundar vaccineras mot parvovirus, valpsjuka och smittsam leverinflammation (hepatit) samt vanligtvis även mot kennelhosta.

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00

Djursjukhuset erbjuder service även till friska djur. Vi vaccinerar hundar och katter med Intervets Nobivac-vacciner enligt deras rekommendationer.

Djurägaren får en påminnelse när det är dags att återvaccinera sitt djur. Om ditt djur är friskt och inte har något problem som ni beöhver träffa veterinären för finns nu möjlighet att träffa en omsorgssköterska för vaccination. Omsorgssköterskan gör en undersökning innan vaccinationen ges där hon tittar ditt djur i munnen, i ögon och öron, känner igenom djuret och ställer lite frågor till dig som djurägare för att upptäcka eventuella problem.

Observera att det numera är möjligt att vaccinera kaniner mot två dödliga sjukdomar, nämligen kaninpest och kaningulsot.

Vaccination hund

Grundvaccination av hund görs vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum, tidigast från 6 veckors ålder, men vanligtvis vid 8 veckor och 12-13 veckor. När hunden fyller ett år ges en tredje spruta och därefter bör den vaccineras årligen mot kennelhosta och vart tredje år mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt parvovirus.

Valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus är potentiellt livshotande sjukdomar som lyckligtvis förekommer i ringa omfattning i Sverige, med endast några få rapporterade fall årligen. Genom att låta vaccinera din hund mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i hundpopulationen, på en låg nivå.

Kennelhosta är sällan en svår sjukdom, men kan vara besvärlig för det sjuka djuret, och bana väg för följdinfektioner som i sig kan vara allvarliga. Kennelhosta orsakas av flera olika smittämnen.

DHP-vaccin är en kombination som ges i en spruta och skyddar mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus. Vaccinering med DHPPi ger även skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta. Vaccination mot enbart kennelhosta kan göras med Pi-vaccin respektive KC-vaccin. Pi-vaccinet ger skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta och KC-vaccinet, som ges i nosen, skyddar mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta. 

Vid själva vaccineringen ska hunden vara frisk och kry för att vaccinet ska ha så god effekt som möjligt. Det kan förekomma lindrig irritation vid injektionsstället efteråt, men om hunden får allvarligare biverkningar såsom nedsatt allmäntillstånd, svullnad i huvudområdet eller andra delar av kroppen, eller mag-tarmstörning, är det viktigt att uppsöka veterinär snarast.

Rabiesvaccin

För hundar som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska hunden vara vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass. I många länder förekommer smittsamma sjukdomar som är mycket sällsynta i Sverige, såsom leptospiros och leishmanios. Kontakta oss för mer information om du planerar att resa utomlands med din hund. Detsamma gäller om du planerar att ha en tik i avel.

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00