En tand kan av olika anledningar behöva dras ut, extraheras. Det är viktigt att inte rotrester lämnas kvar och orsakar bestående problem för hunden eller katten.

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00

Vid djursjukhuset bedrivs sedan många år omfattande tandvård. Under många år har en del av arbetet utförts av tandläkare. Numera har detta blivit en veterinär disciplin.

Har Du tittat ditt djur i munnen nyligen? Gör det! 
Våra sällskapsdjur behöver precis som du och jag besöka tandvården regelbundet. Tandsten och tandlossningssjukdomar drabbar våra djur med stigande ålder.

Många djur råkar ut för akuta skador med käk- och tandfrakturer. Många tänder kan räddas med rätt behandling. För att kunna utföra arbetet krävs att patienterna är helt sövda och uppkopplade på narkosövervakning. Patienterna lämnas hit på morgonen och ska vara fastande efter klockan 18:00 kvällen före.

Kaniner och marsvin kan drabbas av bettfel vilket kan korrigeras med tandslipning.

En tand som frakturerats så att pulpan blottats, eller en tand som är drabbad av sjukdomen tandresorption (TR/FORL) kan behöva dras ut för att inte orsaka fortsatta besvär. Tandextraktion kan även vara aktuellt om hunden eller katten lider av långt gången parodontit. 

Tandextraktioner utförs under full narkos. Ofta sker de i samband med annan behandling, såsom tandstensborttagning och polering, och föregås av en grundlig undersökning av mun och tänder. Särskild tandröntgen görs, både innan beslutet fattas om tandextraktion och för att kontrollera att hela tanden inklusive rötterna har avlägsnats. Ibland bokas ett nytt besök för tandextraktionen.

Hunden eller katten får gå hem samma dag som ingreppet utförs. Eftervården består av smärtlindring, munrengöring med bakteriedödande medel samt utfodring med mjuk/blöt mat. 

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00