Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00

Ballongsprängning av förträngning i lungartären (ballongdilatation av pulmonalisstenos)

Pulmonalisstenos är den tredje vanligaste hjärtmissbildningen hos hundar och innebär att det föreligger en medfödd förträngning i området för hjärtklaffarna mellan hjärtats högra kammare och lungartären. Vid höggradig pulmonalisstenos behövs större kontraktionsskraft hos hjärtmuskeln och på sikt kan belastningen på hjärtat bli så stor att det leder till hjärtsvikt.

Inom AniCura finns resurser för att behandla pulmonalisstenos genom ballongdilatation, vilket innebär att det stenotiska området vidgas från kärlets insida.

ACDO, en ny teknik för åtgärd av PDA (kvarstående blodkärl efter fosterstadiet)

Persisterande Ductus Arteriosus, PDA, är ett medfött hjärtfel där patienten har en felaktigt kvarstående förbindelse mellan aorta och lungartären. Tidigare har dessa patienter behandlats genom öppen hjärtkirurgi, vilket varit förenat med större risker. Sedan 2014 har patienter med PDA opererats med ACDO, en under nordiska förhållanden ny teknik, som innebär att det felaktiga kärlet täpps till med hjälp av en kateter som förs in via kärl i ljumsken. Fördelarna med denna teknik är att den är avsevärt mindre riskfylld och eftersom öppnande av brösthålan undviks är infektionsrisker och smärta efter operation betydligt mindre. Operationerna har utförts vid AniCura Djursjukhuset Albano.

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00