Bakterier finns överallt på kroppen och i vår omgivning. Så länge det råder balans mellan bakterierna, och så länge som kroppens naturliga försvar fungerar, är detta inget problem. Problem kan uppstå när balansen blir störd exempelvis vid en sårskada eller vid medicinering. Det kan vara att såret inte läker eller att tarmens bakterieflora störs och djuret får diarré.

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00

Vårt laboratorium är bemannat dagtid av en legitimerad Biomedicinsk analytiker. Laboratoriet är välutrustat med moderna instrument och uppdateras fortlöpande för att kunna följa den biomedicinska utvecklingen inom veterinärmedicin. Lokalerna är nyrenoverade, fräscha och rymliga.

Vi utför de flesta rutinmässiga analyser själva. Proverna kan analyseras som akutprover med korta svarstider, vilket är av stort värde för vidare utredning och behandling. Instrumenten underhålls enligt rutiner och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Våra patienter erbjuds därför snabba analyssvar med hög kvalitet.

Laboratoriet analyserar patientprover inom klinisk kemi, hematologi, cytologi, endokrinologi och mikrobiologi. Vi kan även utföra en del hormonanalyser i huset, såsom progesteron. Det är ett hormon av stor vikt vid bestämning av parningstidpunkt eller inseminering.

Dessutom kan vi också erbjuda en del serologiska analyser, som kan användas som screeningtest för Borrelia burgdorferi (Borrelios) och Anaplasma phagocytophilum (Granulocytär anaplasmos).

För att ställa korrekt diagnos vid en misstänkt bakteriell infektion, tas ett prov med en svabb, tops eller från en liten mängd sekret eller vätska (t ex urin). Provet lämnas till ett laboratorium med kompetens inom bakteriologi.

Beroende på frågeställningen från veterinären odlas provet ut på olika s k odlingsmedier, i olika temperaturer och i olika gasmiljöer. Ibland gör laboratoriet också ett så kallat direktutstryk av provet och analyserar det i mikroskop, för att kunna lämna ett preliminärsvar.

Det tar flera dagar att få ett slutligt svar från en bakterieodling. Bakterierna måste växa fram på odlingsmedierna innan de kan art- och resistensbestämmas. Vid en så kallad resistensbestämning undersöks bakterieisolatets känslighet för olika antibiotika. Detta är ett mycket viktigt steg för att kunna behandla hunden eller katten med rätt typ av antibiotika.

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00