Flertalet operationer är planerade, men det finns även tillstånd som kräver att djuret opereras akut.

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00

På vår operationsavdelning utförs dagligen stora och omfattande operationer som är resurskrävande och då får djuret oftast stanna kvar för vård några dagar.

Även mindre ingrepp som fordrar narkos utförs. Djuret kan då oftast tas hem senare samma dag. Vår narkos- och övervakningsutrustning är mycket modern och avancerad av samma typ som används på människor.

Akutkirurgi innebär ofta större risker än en planerad operation. Ofta är djuret påverkat av det sjukdomstillstånd eller de traumatiska skador som behöver åtgärdas kirurgiskt och detta innebär att både narkosen och själva operationen kan bli mer riskfylld. I möjligaste mån försöker man att stabilisera patienten innan den sövs ner, t ex genom att ge intravenöst dropp. Man ser även till att ha möjlighet att sätta in intensivvårdsåtgärder som exempelvis syrgastillförsel eller blodtransfusion om det skulle behövas.

Exempel på tillstånd då akutkirurgi kan vara aktuellt är livmoderinflammation, stopp i tarmen eller urinröret, kejsarsnitt samt magomvridning. Även skador till följd av olyckshändelser kan behöva åtgärdas akut.   

Hässleholm

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm
Hitta hit 0451-846 00