Vid besöket undersöks ditt djur av veterinär. Välutbildade leg. djursjukskötare assisterar vid behandlingar, provtagningar, EKG- och röntgenundersökningar.

Förutom undersökning och behandling av sjuka djur erbjuds t.ex.