Ett djur som är borttappat räknas som hittegods och faller under hittegodslagen. Det innebär att om Du omhändertar ett borttappat djur är Du skyldig att anmäla det till polisen.

Om Du hittar ett friskt djur kan vi erbjuda oss att läsa av chipnummer/tatuering samt söka efter djurägaren på jordbruksverket och/eller SKK/SVERAK. Om ägare hittas och kan kontaktas så kan djuret stanna hos oss för att bli upphämtat.

Om det inte finns en ägare, eller vi inte kan komma i kontakt med denne så har vi inte möjlighet att ta emot upphittade djur som är friska. Då får upphittaren ta med djuret hem, kontakta polisen och göra en anmälan på att de har ett upphittat djur.  

Om Du hittar ett akut sjukt/skadat djur kan vi ta emot djuret för vård alternativt avlivning beroende på djurets skick (vilket får bedömas av veterinären som arbetar vid tillfället). Om djuret är omärkt och Du vill ta hand om djuret står Du för vårdkostnaderna. 

Innan man börjar mata herrelösa och förvildade katter är det viktigt att man är medveten om vilket ansvar det innebär. Enligt Kammarrättsbeslut kan den som under en period regelbundet matat en katt anses vara dess ägare även om katten i övrigt lever som om den vore herrelös. Anses man vara ägare till katten ansvarar man för att den hålls och sköts enligt djurskyddslagens krav.  

Sidor där man kan söka på hundens/kattens eventuella chipnummer eller tatuering: 

 

För upphittad hund/katt som upphittaren ej kan ha hemma tills polis är kontaktad finns exempelvis följande ideella föreningar i Skåne som kan hjälpa till.