Priser och betalning

AniCura svarar gärna på frågor om priserna på våra djursjukhus och kliniker och vi tål att jämföras. Det är viktigt att komma ihåg att svensk djursjukvård är världsledande och den diagnostik och vård som bedrivs idag är på många sätt fullt jämförbar med humanvården.

Idag botar AniCura cancer, behandlar allergier och räddar livet på även svårt skadade djur tack vare en bra traumavård. Samtidigt har vi kortare väntetider, högre tillgänglighet och högre servicegrad än humanvården. Allt detta förväntar sig djurägare som besöker oss på AniCura. Så ja, det stämmer att det kostar med högkvalitativ djursjukvård. Därför rekommenderar vi alla djurägare att ha en bra djurförsäkring.

För kunder på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm gäller följande betalningsvillkor: 

Agriakortet

Med agriakortet får du möjlighet att dela upp din betalning räntefritt i upp till 12 månader. Om ditt djur är försäkrat i agria får du dessutom 300 kr i självrisks rabatt och erbjudande från agria.  För att vi ska kunna använda kortet direkt måste ansökan göras på kliniken! Om man ansöker hemifrån måste man vänta tills det fysiska kortet anlänt innan det går att använda på klinik. Personen som ska ansöka om kortet måste närvara på kliniken med giltig legitimation. Mer information finns på www.agria.se/agriakortet

Uteblivet besök

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas 15.00 dagen före utsatt tid annars registreras besöket som uteblivet. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala en avgift. För besök hos veterinär eller sköterska är avgiften vid uteblivande 300 kronor och för uteblivet besök från bokad operation är avgiften 600kr.