Hos oss är friska djur och nöjda djurägare vårt primära fokus och därför har vi utvecklat AniPlan.

AniPlan är anpassat efter din katt och har tagits fram av våra veterinärer i syfte att i första hand förebygga sjukdom och åkommor och i andra hand upptäcka dessa i ett tidigt skede. Med AniPlan följer också rabatter på ytterligare undersökningar och behandlingar samt djurmat och butiksvaror. Nedan kan du läsa mer om de behandlingar som ingår i AniPlan samt de rabatter som erbjuds till dig som AniPlan kund.