Vård som präglas av omtanke och omsorg för patienter och deras ägare. Det är vad du får när du tar ditt djur till Djursjukhuset i Hässleholm. För hundar och katter bedriver vi djursjukvård av hög kvalitet och enligt väl beprövade behandlingsmetoder.

Därför väljer ett stort antal djurägare från Skåne, Blekinge och södra Småland att komma hit när deras djur är i behov av vård. På Djursjukhuset i Hässleholm har vi bedrivit kvalificerad djursjukvård sedan 1988. Totalt är vi ca 80 anställda. Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens, teknik och faciliteter. Under perioden 2009 - 2012 har vi byggt ut djursjukhuset med ny infektionsavdelning med röntgen och nya operationslokaler. Vi är därmed ett av få djursjukhus i landet som har två separata röntgenavdelningar, en för icke-infektiösa djur och en för djur med infektioner. Under våren 2015 inleddes ett målmedvetet utvecklingsarbete och kvalitetssatsning på djursjukhuset som syftar till att göra Hässleholm till ett av de främsta djursjukhusen i Norden!

Verksamheten bedrivs enligt Branschföreningen Svensk Djursjukvårds riktlinjer för djursjukhus. Stor vikt läggs på omsorg och omtanke om våra patienter och deras ägare. Vården ska hålla hög kvalitet och bedrivas med välbeprövade metoder. Verksamheten bedrivs på olika avdelningar. Djursjukhuset ska dessutom kunna erbjuda foder av hög kvalitet för såväl friska djur som för djur med speciella krav på foder för olika sjukdomstillstånd.